Accés clients
Registra’t!
Accepto les condicions generals d’us
CLIC for Rent és la plataforma que simplifica la feina dels propietaris de pisos i cases de lloguer, ja siguin de tipus residencial como de curta durada. Facilitat en la gestió i accés a tota la documentació i informació necessàries.

Fàcil i còmode

Gestió de despeses

Facilitem la gestió financera del lloguer. En tot moment es pot veure un resum del compte d'explotació del lloguer del teu pis. A més, a final d'any fiscal, preparem i entreguem el resum fiscal.

Gestió d'avisos

Recordem amb la suficient antelació tots aquells fets relacionats amb el contracte per tenir temps de prendre decisions.

Model de contracte pre-complimentat

Facilitant-nos les dades, nosaltres omplim el model de contracte que s'ajusta al bé i a la legalitat vigent. Així de fàcil!

Revisió de les rendes del lloguer

Automatitzem al màxim el procés enviant els avisos corresponents amb la suficient antelació i calculem el percentatge que correspon aplicar en cada cas.