Darreres notícies

CLIC for Rent ha estat acceptat com a membre de l'associació Barcelona Tech City

El sector de les startups no para de créixer a Espanya, i Barcelona s'ha convertit en un dels principals focus de desenvolupament d'empreses tecnològiques tant en l'àmbit nacional com a europeu

Clic for Rent participa en la 1ª conferència PropTech a escala nacional

PropTech Unconference I Madrid, 16 de Noviembre 2017

L'ecosistema PropTech a Espanya en plè creixement

Mapa de les startups espanyoles categoritzades com PropTech

Preguntes freqüents

Quin cost té per a un particular ser autònom en la gestió del lloguer d'un bé propi?

El preu del primer bé que es gestioni amb CLIC for Rent és difícil d’igualar:

 • 0,00 euros, per sempre. També podrem incloure un traster i/o pàrquing.

A partir del segon bé que es gestioni amb CLIC for Rent el preu és de:

 • 5€ IVA inclòs al mes per a la gestió d'un pis o casa. També podrem incloure un pàrquing i/o un traster (3 en 1)

Si gestiones més d’un bé, amb una sola plataforma tindràs fitxes independents per a cada un dels béns. Amb un únic registre, tots els béns gestionats.

Si comparem aquests preus amb els d’un gestor immobiliari convencional, podem estalviar fàcilment més de 400 € (exemple de lloguer mensual d'un habitatge de 800 euros amb un 5% de comissió per gestió).

Redactar un contracte de lloguer i els seus annexos amb CLIC for Rent?

És el més senzill i segur.

CLIC for Rent ofereix el model de contracte estàndard i l'ajusta al bé immobiliari dels seus clients. A més garanteix la seva legalitat i vigència revisant-lo i actualitzant-lo regularment pels seus assessors experts, que l'ajusten a la legalitat vigent.

Amb CLIC for Rent tan sols cal omplir les caselles amb les dades que ens va demanant el procés i d'imprimir-ho.

Resultat: Un contracte de lloguer totalment personalitzat i amb la garantia de CLIC for Rent.

Avui els lloguers es gestionen així!

Si ets el propietari d'un pis que vols posar en lloguer, què cal fer?

Gestionar l'obtenció dels següents documents oficials obligatoris:

 • El Certificat d'Eficiència Energètica (CEE) ha d'estar emès.
 • Cèdula d'habitabilitat en vigor (té 15 anys de vigència)
 • Disposar dels darrers rebuts dels subministraments que tingui el bé (Aigua, llum, gas). Així el nou llogater podrà fer el canvi de domiciliació bancaria.

Si no tens algun d'aquests documents i no saps com fer per tenir-los, contacte amb CLIC for Rent i t'ajudarem.


Cal buscar informació de quins són els preus de mercat que es poden trobar en els mitjans habituals de béns similars al meu (internet, diaris, etc.). Després cal:

 • Establir la quota del lloguer tenint en compte tota la informació recollida
 • Definir si volem acceptar carències per compensar possibles defectes del nostre bé i definir amb claredat les despeses que volem que estiguin incloses en la renda i quines no.

Quan tinguem un llogater interessat, abans de comprometre'ns contractualment, és aconsellable disposar de la màxima informació. Per tant, recomanem demanar la següent documentació: 

 • Una fotocòpia del seu document d'identitat
 • Els seus tres darrers fulls de nòmina, el contracte de treball i un certificat d'empresa, si treballa per a tercers
 • L'informe de vida laboral
 • La seva darrera declaració de la renda o declaració d'IVA si és autònom.
 • Si el futur llogater a estat vivint de lloguer en un altre lloc, el darrer rebut pagat i les dades de contacte del propietari o administrador per poder demanar referències
 • La fotocòpia d'un document d'identitat i les dades de totes les persones que viuran en el pis
 • Si el que vull llogar és un pàrquing o traster, a més de la documentació anterior, cal demanar un certificat d'empadronament per justificar el domicili real.
 • Cal revisar amb tranquil·litat tota la documentació rebuda i valorar si ens sentim segurs de fer el contracte.
 • Si no tenim massa clar que el nostre llogater tindrà la possibilitat de fer front als pagaments mensuals acordats, és important demanar un avalador, a qui demanarem la mateixa documentació que al demandant.


Un cop tinguem tota la documentació, finalitzar l'acord de contractació del lloguer:

 • Utilitzant la plataforma CLIC for Rent, preparar d'alta un contracte amb tots els annexes que necessitem, seguint les indicacions i explicacions de la plataforma.
 • Fer fotos per incloure-les com annex en el contracte per confirmar l'estat d'entrega del bé, sobretot si s'han fet reformes prèvies. Durant el procés d'alta, CLIC for Rent ofereix la possibilitat d'incloure-les en el contracte.
 • En el cas d'oferir mobiliari dins el lloguer, incloure'n una relació, descripció i fotos. En els documents d'ajuda, quan estiguis registrat, CLIC for Rent ofereix un model de descripció perquè pugui servia de guia.
 • Tenir les dades bancàries (IBAN) disponibles si vols que el llogater ingressi les rendes mensuals en el teu compte, i reclamar les seves dades bancàries si vols que el teu banc emeti automàticament els rebuts periòdics. CLIC for Rent també et facilita un model d'ordre de domiciliació SEPA perquè sigui signada pel llogater i la puguis entregar al teu banc.
 • Demana al llogater la còpia d'una assegurança que cobreixi els danys al contingut.
 • És aconsellable contractar una pòlissa d'assegurança de cobrament de lloguers i de cobertura de danys en el continent i Responsabilitat Civil.

Tal com ja hem indicat abans, si tens qualsevol consulta, no dubtis en contactar amb CLIC for Rent. Si podem, t'ajudarem nosaltres. Si no, et posarem en contacte amb el professional més adient.

Premsa

Arriba la primera plataforma de gestió de lloguers online per al mercat espanyol

Amb el llançament de CLIC for Rent s'inicia una nova manera de fer els contractes i la gestió quotidiana dels lloguers, ja no és necessària la intermediació dels administradors de finques.

CLIC for Rent és el programari de gestió de lloguers de bens immobles

Pensat per a particulars i professionals que desitgen administrar les seves propietats de forma autònoma, còmode i segura amb el suport d'una eina en línia eficaç i disponible 24 hores, 7 dies per setmana, 365 dies a l'any. Què estàs esperant?